ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2nd Racecar Challenge – Κανoνισμός

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ομάδες, που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Όλα τα μέλη της ομάδας πληρούν τις προϋποθέσεις παρακολούθησης του miniRacecar και έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο 2ο πρόγραμμα Racecar Challenge.
 • Όλα τα μέλη της ομάδας έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τα 3 πρώτα εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος του Beaver Works Summer Institute miniRacecar το αργότερο, μέχρι τις 24 Απριλίου 2023.
 • Η ομάδα έχει υποβάλει τον κώδικά του στο Pierce για 4 χρονομετρημένες διαδρομές (Time Trials) και την τελική δοκιμασία Mini Grand Prix, μέχρι τις 24 Απριλίου 2023, ώρα 17:00 .

Σημείωση: Ένα σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με περισσότερες από μία ομάδες στον διαγωνισμό. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε μία μόνο ομάδα.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

Οι εγγραφές απαιτούν 2 βήματα: ένα πρώτο βήμα, που γίνετε από τους εκπαιδευτικούς ή τους εκπαιδευτές που θα καθοδηγήσουν την(ις) ομάδα(ες) σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος και του διαγωνισμού (μεμονωμένοι μαθητές δεν μπορούν να εγγραφούν μόνοι τους) και ένα δεύτερο βήμα, για να εγγραφούν όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στην πύλη του BWSI για το miniRacecar σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα τους παρέχουμε μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο βήμα.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε μερικές ημέρες.

3. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

4. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ομάδα που επιθυμεί ακύρωση της συμμετοχής της θα το δηλώνει με μήνυμα στο [email protected].

5. ΒΡΑΒΕΙΟ:

Πρώτος Νικητής:

Η ομάδα που θα πάρει την πρώτη θέση στον ελληνικό διαγωνισμό θα κερδίσει ένα ρομποτικό όχημα και θα έχει την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη χώρα μας μαζί με τον καθηγητή της στον διεθνή διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στο Beaver Works Summer Institute του Massachusetts Institute of Technology (MIT) στις ΗΠΑ, τον Αύγουστο του 2023. Επίσης, η νικήτρια ομάδα θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει, πριν τον τελικό διαγωνισμό, την τελευταία εβδομάδα του θερινού προγράμματος του BWSI στις εγκαταστάσεις του.

Την νικήτρια ομάδα πρέπει να συνοδεύσει ένας και μόνο προπονητής.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα έξοδα του ταξιδιού και της διαμονής της νικήτριας ομάδας καθώς και του συνοδού εκπαιδευτικού δεν καλύπτονται από τους διοργανωτές ή το BWSI. Οι διοργανωτές θα προσπαθήσουν να βρουν χορηγούς για να καλύψουν τα έξοδα αυτά, αλλά ενδέχεται να μην το επιτύχουν. Σε περίπτωση που η νικήτρια ομάδα δεν κατορθώσει να ταξιδέψει στην πανεπιστημιούπολη του MIT την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την τελευταία εβδομάδα του θερινού προγράμματος του BWSI και να συμμετάσχει στην τελική δοκιμασία του BWSI διαδικτυακά.

Είναι σημαντικό η νικήτρια ομάδα να αξιοποιήσει το χρονικό διάστημα μεταξύ του ελληνικού διαγωνισμού και της τελευταίας εβδομάδας του θερινού προγράμματος του BWSI, για να προετοιμαστεί. Μέχρι τότε, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τα 5 εργαστήρια του miniRacecar και να είναι εξοικειωμένη με το περιεχόμενό τους. Τον Αύγουστο του 2023, η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει μια πρόκληση που θα είναι διαφορετική από αυτή του ελληνικού διαγωνισμού. Τα μέλη της ομάδας θα πληροφορηθούν το περιεχόμενο αυτής της πρόκλησης στην αρχή εκείνης της εβδομάδας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα εργαστούν για την προετοιμασία του κώδικά τους.

Δεύτερος & Τρίτος Νικητής:

Οι ομάδες που θα διακριθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση θα λάβουν πιστοποιητικό που θα αναφέρει την κατάταξή τους.

Οι υπόλοιπες ομάδες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το 2ο Racecar Challenge θα λάβει χώρα στο PIERCE – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος το Σάββατο 29 Απριλίου 2023, ενώ θα προβληθεί και διαδικτυακά. Ο διαγωνισμός θα βασίζεται στους κώδικες που θα έχουν γράψει οι συμμετέχουσες ομάδες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του μαθήματος miniRacecar. Δεν θα απαιτηθεί φυσικό αυτοκίνητο, αν και θα διοργανωθούν παράλληλα αγώνες επίδειξης μεταξύ των ομάδων εκείνων οι οποίες επιθυμούν να δοκιμάσουν το πρόγραμμά τους με τα 4 αυτοκίνητα που θα θέσουν στη διάθεσή τους οι διοργανωτές για τον σκοπό αυτό.

Στις 7 Απριλίου 2023, τα σχολεία θα δηλώσουν τις ομάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 2ο Racecar Challenge. Όλα τα μέλη των ομάδων που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τα 3 πρώτα Labs έως τις 24 Απριλίου 2023, όπως θα το επιβεβαιώσει το BWSI.

Μέχρι τις 24 Απριλίου του 2023 όλες οι συμμετέχουσες ομάδες πρέπει να έχουν υποβάλει τον κώδικά τους στο Pierce για 4 χρονομετρημένες διαδρομές (Time Trials) και την τελική δοκιμασία Mini Grand Prix, την οποία θα αναπτύξουν ως επέκταση των κωδίκων που θα έχουν ήδη δημιουργήσει μέσω του miniRacecar. Η αρχική προθεσμία για την ολοκλήρωση του miniRacecar και την υποβολή των κωδίκων ήταν η 26η Απριλίου 2023, αλλά, λόγω του απροσδόκητα μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, αυτή η ημερομηνία άλλαξε και μεταφέρθηκε στις 24 Απριλίου 2023, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος προετοιμασίας στους διοργανωτές.

Στις 29 Απριλίου 2023, ημέρα του διαγωνισμού, οι συμμετέχουσες ομάδες θα αγωνιστούν πρώτα σε 4 δοκιμασίες χρονομέτρησης. Οι ομάδες θα κατατάσσονται με βάση τον χρόνο τους στις 4 πρώτες χρονομετρημένες διαδρομές (Time Trials). Οι πρώτες 8 ομάδες θα προχωρήσουν στον τελικό Mini Grand Prix.

Στην τελική δοκιμασία Mini Grand Prix, οι 8 πρώτες ομάδες, μέσω του κώδικα που θα έχουν υποβάλει, θα διαγωνιστούν σε ζευγάρια και οι 4 νικήτριες ομάδες που θα προκύψουν θα αγωνιστούν ξανά σε ζευγάρια. Οι 2 νικήτριες ομάδες θα διαγωνιστούν στη συνέχεια στον τελικό γύρο, ο νικητής του οποίου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον τελικό διαγωνισμό του BWSI.

Στάδιο 1. Χρονομετρημένες δοκιμασίες

Κάθε συμμετέχουσα ομάδα, σύμφωνα με τα προγράμματα που οι ομάδες υπέβαλαν, θα κληθούν να τρέξουν σε τέσσερις πίστες όπου και θα χρονομετρηθούν. Οι τέσσερις πίστες είναι:

  1. Line Following: Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να ακολουθήσουν μια γραμμή συγκεκριμένου χρώματος από την έναρξη μέχρι τον τερματισμό έχοντας συνεχώς την γραμμή ανάμεσα στις ρόδες του αυτοκινήτου.
  2. Lane Following: Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να παραμείνουν ανάμεσα σε δύο γραμμές συγκεκριμένου χρώματος από την έναρξη μέχρι τον τερματισμό.
  3. Wall Following: Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να παραμείνουν ανάμεσα σε δύο τοίχους από την έναρξη μέχρι τον τερματισμό.
  4. Cone Slaloming: Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να κινηθούν κάνοντας σλάλομ ανάμεσα σε χρωματιστούς κώνους, μπλε και κόκκινους, περνώντας από το κάθε χρώμα από συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Σε κάθε μία από τις τέσσερις δοκιμασίες οι ομάδες θα λαμβάνουν πόντους με βάση την κατάταξή τους. Αθροίζοντας τους πόντους που συγκέντρωσαν οι ομάδες στις τέσσερις κατηγορίες, θα δημιουργηθεί η τελική κατάταξη από όπου θα προκύψει η τελική οκτάδα που θα περάσει στην επόμενη φάση.

Η βαθμολόγηση θα γίνεται ως εξής:

Θέση Βαθμοί
1ος 25
2ος 18
3ος 15
4ος 12
5ος 10
6ος 9
7ος 8
8ος 6
9ος 4
10ος 2
11ος – … 1

 

Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε από τις δοκιμασίες το όχημα σταματήσει ή βγει εκτός πίστας, η ομάδα βαθμολογείται για τους χρόνους που έκανε στις προηγούμενες δοκιμασίες, ενώ για αυτήν και τις επόμενες θεωρείται ότι είχε τον χρόνο της πιο αργής ομάδας από αυτές που ολοκλήρωσαν την δοκιμασία συν (+) 20 δευτερόλεπτα.

Για παράδειγμα, εάν ο πιο αργός χρόνος που επιτυγχάνεται στη χρονομέτρηση 3 (Wall Following) είναι 70 δευτερόλεπτα, τότε σε κάθε ομάδα που δεν έχει ολοκληρώσει τη χρονομέτρηση 3 θα ορισθεί χρόνος 90 δευτερολέπτων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι ομάδες που δεν ολοκλήρωσαν κάποιες δοκιμασίες θα κατατάσσονται με βάση τον ταχύτερο συνολικό χρόνο στις δοκιμασίες τους μέχρι εκείνη την στιγμή.

Στάδιο 2. Μίνι Grand Prix – Αγώνες αποκλεισμού

Μετά το πέρας των τεσσάρων χρονομετρημένων δοκιμασιών, οι οχτώ ομάδες με τους περισσότερους πόντους θα περάσουν στο 2ο και τελικό στάδιο της πρόκλησης. Σε αυτό το στάδιο οι ομάδες θα αγωνιστούν με άλλες ομάδες σε αγώνες αποκλεισμού. Οι νικητές των τεσσάρων ζευγαριών θα σχηματίσουν δύο νέα ζευγάρια. Οι ηττημένοι θα αγωνιστούν στον μικρό τελικό για να προκύψει ο τρίτος και ο τέταρτος ενώ οι νικητές αυτών των ζευγαριών θα αγωνιστούν στον μεγάλο τελικό από όπου θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού.

Σε όλα τα στάδια των αγώνων αποκλεισμού νικήτρια θα είναι η ομάδα που θα τερματίσει ή, σε περίπτωση που και τα δύο οχήματα σταματήσουν ή βγουν εκτός πίστας, αυτή που θα έχει πάει πιο μακριά στην πίστα. Αν στην πρώτη προσπάθεια και τα δύο οχήματα σταματήσουν ή βγουν εκτός πίστας, η προσπάθεια ξεκινά από την αρχή έχοντας αφού αλλάξουν θέση  τα οχήματα στην αφετηρία.

Οι κανόνες αυτοί ενδέχεται να μεταβληθούν ή να εμπλουτιστούν.

7. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

19 Σεπτεμβρίου 2022 Έναρξη εγγραφών για το miniRacecar, Python Core, και το 2ο  Racecar  Challenge
4 Νοεμβρίου 2022 Λήξη προθεσμίας εγγραφής
7 Απριλίου 2023 Ανακοίνωση των ομάδων
24 Απριλίου 2023, ώρα 17:00 Ολοκλήρωση τουλάχιστον των 3 πρώτων Labs του μαθήματος BWSI miniRacecar και υποβολή του κώδικα για τα time trials και του κώδικα για το Grand Prix για συμμετοχή στο 2ο Racecar Challenge.
29 Απριλίου 2023 2nd Racecar Challenge στο Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος στην Αθήνα και διαδικτυακά.
31 Ιουλίου 2023 Ολοκλήρωση τουλάχιστον των 3 πρώτων Labs του miniRacecar για τους μαθητές που δεν θα μπορούσαν να τα ολοκληρώσουν νωρίτερα αλλά επέλεξαν να συνεχίσουν το μάθημα, προκειμένου να λάβουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης από το BWSI
31 Ιουλίου, 2023 Έναρξη της συμμετοχής της νικήτριας ομάδας του Racecar Challenge στην τελευταία εβδομάδα του θερινού προγράμματος BWSI και στη φάση των προκριματικών του τελικού διαγωνισμού.
6 Αυγούστου, 2023 Τελικός BWSI Racecar Challenge 2023
Copyright © 2023 | All Rights Reserved